Mijn naam is Jurrien Zaagman. Ik ben pianist en dirigent; ik arrangeer en componeer.
Mijn ouders speelden beiden piano. Ik kan me de Mozart sonates voor 4 handen nog goed herinneren. Daarnaast zong mijn moeder als sopraan bij de KCOV Amsterdam waar ik na herhaaldelijk aandringen ook bij ging zingen als tenor. Na een aantal jaren werd ik daar de vaste pianist. Daar is de basis gelegd voor mijn latere werk als dirigent van koren.

Tijdens mijn conservatoriumstudie aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam heb ik vooral cellisten begeleid. Met een daarvan vormde ik een vast duo. Later heb ik me vooral toegelegd op het begeleiden van zangers. Momenteel ben ik dirigent van diverse koren, (voornamelijk a capella) met licht klassiek tot populair repertoire.

Het begeleiden van anderen vind ik altijd heel fijn. Als pianist en dirigent ben je over het algemeen redelijk solistisch bezig, maar in het samenspel met anderen heb je contact.

Muziek is tijdens mijn studie geworden tot iets heel concreets, iets dat bijna tastbaar is. Niet iets dat je mooi vindt (of niet) zonder precies te weten waarom. (Dat betekent natuurlijk niet dat ik altijd wèl precies weet waarom iets mij raakt of niet). Maar begrip van de muziek (en de achterliggende theorie) leidt voor mij wel tot een rijkere ervaring van die muziek.

Ik woon inmiddels al weer ruim 14 jaar in Zutphen met mijn vrouw en onze zoon en geniet van de ruimte en de natuur die er in dit deel van Nederland te vinden is.