Na haar Bachelor- en Masterstudie aan het conservatorium heeft Renske in vele professionele orkesten  gespeeld. Ze heeft aan een tiental cd-opnames meegewerkt. Maar het echte Vrije spelen en zingen, zoals ze als kind deed, heeft ze weer moeten herontdekken.  In eigen improvisatie werd haar vrijheid en verbinding weer voelbaar.  Ze heeft ontdekt dat muziek helend kan werken en dat muziek dimensies verbindt.

Reacties op Renske:

“Het was een eenheidsconcert’’

“Ik voelde sereniteit, kracht, rust, emotie, speelsheid en waarheid.

 “Diepgang zonder lijden.” “Alles klopte.” “ Je bent hiervoor gemaakt…”

Renske vertelt:

 “Ik speel en zing klanken ter verstilling en bekrachtiging. Soms vanuit innerlijke stilte, soms vanuit intentie.  Stilte is voor mij de diepste klank.  

 

Rising sound, setting silence…

…om te spelen, zingen, krijsen,

of met klank diepste Stilte te omlijsten

 

Ik werk met cello, stem, gongs en klankschalen.  Wie ik ben klinkt door in klank, dus ik streef naar helderheid, waarheid, in mijn gevoel. Dat álles wat er in mij speelt zich gezien weet. Als ‘die ruis’ er niet meer is dan komt de verlangde flow en de gezochte rust en wijsheid vanzélf naar boven! Daar ga ik voor. 

Jouw wereld wacht

op de spil van jouw kracht.

Ik geloof dat we allemaal onze eigen rust en kracht weer mogen gaan toe-eigenen. Dat de kracht van onze oorsprong, van regie in creatie alleen via onszelf deel kan worden van onze werkelijkheid. Daar speel ik voor. Voor ons als creators vanuit autonome kracht en liefde in deze werkelijkheid.

Op dit moment woon ik in Zutphen. Thuis en in Arnhem heb ik mijn eigen lespraktijk, ook  voor mensen die willen leren improviseren.

Verder bied ik bijvoorbeeld aan:

Ø  ‘Rising sound, Setting silence’ –  (Lig)concerten:

Mocht je willen, kom dan verstillen. Zittend of liggend wordt je gedragen door klanken die stilte omlijsten. Stilte, zoals de innerlijke kracht van ons wezen. Stilte die bedding geeft om te ontmoeten wat er in ons speelt. Ruimte voor jouw reis of bekrachtiging.

Ø  ‘Thuiskom cello’  –  cello bij jou thuis of op locatie, persoonlijk afgestemd:

Zittend of liggend de klanken ontvangen die speciaal voor jou ontstaan.

Ø  ‘Binnenste-buiten’: klankimprovisatie in de natuur.